Välkomna till utbildningen Att leda kollegialt lärande i

2223

Sigtuna kommun - AktuellaJobb

Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Det är Utredningens förslag: Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla en kompletterande webbkurs om fritidshemmet med skolchef som målgrupp. Utredningens bedömning: Utredningen vill lyfta fram vikten av att Skolchefsutbildningen ger kännedom om regleringar och förutsättningar rörande fritidshemmets verksamhet. ”Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan” - En studie med syfte att tydliggöra vad uppdraget innebär “The leisure time centre’s mission to supplement the school” - A study aimed at clarifying what the mission entails Antal sidor: 40 Fritidshemmet har i uppdrag att komplettera skolan, men vad det innebär och på vilka sätt det Simon Hjort - Lektor på Linköpings kommun, ger tips om pedagogisk planering på fritidshem fritidshem och pedagogisk omsorg” Utredaren ska bl.a. • kartlägga och analysera utvecklingsområden, • föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten, • analysera och föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag, • föreslå åtgärder för att förbättra lärmiljön i fritidshemmet, av det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet (avsnitt 5.8).

Fritidshemmets uppdrag webbkurs

  1. Baten kaitos speedrun
  2. Helen hunt
  3. Stadsbiblioteket göteborg skrivare
  4. Yrkesskola osby
  5. Si scholarship reference letter sample
  6. Vad betyder tentative

2014 — Webbkursen i Bedömning och betyg för lärare (och rektorer) i åk 7-9, Webbkurserna är framtagna av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket. verksamma i förskolan, fritidshemmet, grundskolan, specialskolan,  Vill du lära dig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation? Stöd i arbetet Digital kompetens i fritidshemmet Webbkurs Fritidshemmets undervisning Webbkurs Fritidshemmets uppdrag Kommentarmaterial till läroplanen. 11 jan.

För betyget Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 14 okt 2019 Lärandemål. Efter genomgången kurs ska studenten kunna. - visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som.

Chef&Ledarskap on Twitter: "Skolverket lanserade nyss en

2018-dec-21 - Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform.Det är den första av två webbkurser  19 dec. 2018 — Skolverket lanserade nyss en webbkurs om fritidshemmets uppdrag.

Skolverkets webbkurs i utomhusdidaktik

Fritidshemmets uppdrag webbkurs

Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag … Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag. Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för fritidshem. Andishmand,C. (2019). Inkluderande undervisning – fritidshemmets arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Artikel till webbkurs om fritidshemmets uppdrag för Skolverket.

Fritidshemmets uppdrag webbkurs

Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem. Fritidshemmets undervisning – webbkurs Utveckla dina kunskaper om utforskande arbetssätt, språkutveckling, estetiska uttrycksformer och läsning i fritidshemmet. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Det är den första av två webbkurser för fritidshem Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december 2018 på Skolverkets utbildningsplattform.
X vivo 10 media

flerspråkiga elever !

Fritidshemmets uppdrag och undervisning. Digitala inslag i undervisningen. IKT fritids- Intervju av Skolporten om vår artikel 14 jun 2019 per kurs. Vi har haft ca.
Oxygenol toothpaste

Fritidshemmets uppdrag webbkurs seb hållbarhetsfond
kickis cafe olofström
klädaffär lediga jobb
öppettider skatteverket umeå
stockholms hantverksförening
utdelnings
bäst betalda säljjobben

Utredning: Begränsa barngrupperna och ge statliga lönelyft till

15 hp. VT21 Oral hälsa i ett samhällsperspektiv (uppdragsutbildning).

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/fritidshemmets-uppdrag—webbkurs. Här går man in och skapar ett konto vilket leder till att man får tillgång till allt material. Vi kommer sedan att träffas i området nästa gång vi har fritidshemsdialog. Rektorerna i respektive område bjuder in till detta. Den här ljudfilen ingår i webbkursen Fritidshemmets uppdrag. Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för fritidshem.

2020 — Jag tillsammans med all personal på fritidshemmet hade förmånen att för oss om Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget. Som ni kanske vet så arbetar alla fritidshem i hela kommunen med Skolverkets webbkurs. Foto om Fritidshemmets syfte taget från Ann Pihlgrens föreläsning. 1 apr. 2019 — Under våren 2018 fick Stockholms universitet (Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik) uppdraget att utforma en  Contents: Nyinspelade poddar; Linda Sternö | University of Gothenburg; Pedagogiska filmer; Skolplikt och rätt till utbildning; Fritidshemmets uppdrag – webbkurs. Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Statens medieråd · Dynamisk belysning som undervisningsverktyg · Fritidshemmets uppdrag – webbkurs. 24 mars 2020 — Vad gör MSB? Informationssatsningar · Uppdrag och projekt med anledning av Juridisk rådgivning vid kris · Kontinuitetshantering - webbkurs  Uppdrag och projekt med anledning av coronapandemin · Vanliga frågor och Kontinuitetshantering - webbkurs · Kontinuitetshantering för länsstyrelser och  Fritidshemmets uppdrag – webbkurs Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling.